Deskundigenbewijs in het strafproces

Onderzoeksoutput

2569 Downloads (Pure)

Samenvatting

In het Nederlandse strafproces wordt regelmatig gebruik gemaakt van deskundigenbewijs. De inzet van deskundigen in strafzaken is echter niet vanzelfsprekend. Gerechtelijke dwalingen, bijvoorbeeld in de Schiedammer Parkmoordzaak, roepen de vraag op of in het strafproces op de juiste manier met deskundigen wordt omgegaan. De informatie van deskundigen behoort er immers aan bij te dragen dat in het strafproces de juiste beslissingen worden genomen. Met de Wet deskundige in strafzaken heeft de wetgever gereageerd op de discussie over de omgang met deskundigenbewijs. Is de wetgever erin geslaagd het strafproces zo in richten dat deskundigenbewijs een zo groot mogelijke bijdrage kan leveren aan de kwaliteit van de beslissingen die in het strafproces worden genomen? Of kan de omgang met deskundigenbewijs nog worden verbeterd?

In dit onderzoek worden enkele knelpunten geconstateerd bij de omgang met deskundigenbewijs in het Nederlandse strafproces. Daarom worden aanbevelingen voor verbeteringen gedaan, gebaseerd op de omgang met deskundigenbewijs in het Engelse strafproces en door het Europese Hof voor de Rechten van de Mens en op inzichten over de omgang met deskundigenbewijs uit de filosofie, sociologie en argumentatieleer. Deze aanbevelingen zien op de inschakeling en het onderzoek van de deskundige, de presentatie en de betwisting van het deskundigenbewijs en op de beoordeling van het deskundigenbewijs door de rechter en de motivering daarvan. Toepassing van de aanbevelingen verkleint de kans op gerechtelijke dwalingen door het gebruik van deskundigenbewijs.
Vertaalde titel van de bijdrageExpert evidence in criminal procedures
Originele taal-2Dutch
KwalificatieDoctor of Philosophy
Toekennende instantie
  • Rijksuniversiteit Groningen
Begeleider(s)/adviseur
  • Keulen, Berend, Supervisor
  • Prakken, Henry, Supervisor
  • Kwakman, Nicolaas, Co-supervisor
Datum van toekenning1-jun-2017
Plaats van publicatieOisterwijk
Uitgever
Gedrukte ISBN's9789462403895
StatusPublished - 2017

Citeer dit