Explaining achievement in higher education

E.P.W.A. Jansen*, M. Bruinsma

*Bijbehorende auteur voor dit werk

  OnderzoeksoutputAcademicpeer review

  47 Citaten (Scopus)
  Originele taal-2English
  Pagina's (van-tot)235-252
  Aantal pagina's18
  TijdschriftEducational Research and Evaluation
  Volume11
  Nummer van het tijdschrift3
  DOI's
  StatusPublished - 2005

  Citeer dit