Explaining entrepreneurial intention by means of the theory of planned behavior

M. van Gelderen, M.J. Brand, W.E.J. Bodewes, M. van Praag, E. Poutsma, A.E.J. van Gils

OnderzoeksoutputAcademicpeer review

336 Citaten (Scopus)
Originele taal-2English
Pagina's (van-tot)538-559
Aantal pagina's22
TijdschriftCareer Development International
Volume13
Nummer van het tijdschrift6
DOI's
StatusPublished - 2008

Citeer dit