Explaining games: The epistemic programme in game theory

OnderzoeksoutputAcademic

Originele taal-2English
Plaats van productieDordrecht
UitgeverijSpringer
Aantal pagina's193
ISBN van geprinte versie97814020990522010
StatusPublished - 2010

Citeer dit