Explaining interest rates in the Dutch mortgage market: a time-series analysis

OnderzoeksoutputProfessional

Originele taal-2English
Pagina's (van-tot)26-30
Aantal pagina's5
TijdschriftAenorm
Volume73
Nummer van het tijdschrift19
StatusPublished - dec-2011
Extern gepubliceerdJa

Citeer dit