Explanation by Specification

Theo A.F. Kuipers

OnderzoeksoutputAcademic

87 Downloads (Pure)
Originele taal-2English
Pagina's (van-tot)509-521
Aantal pagina's13
TijdschriftLogique Et Analyse, vol. 29 (116), 509-521
Volume29
Nummer van het tijdschrift116
StatusPublished - 1986

Citeer dit