Explanations of Urban Economic Development: Towards an Integrated Approach through an APG‐Model

G.J. Ashworth*, R. ter Brugge

*Bijbehorende auteur voor dit werk

  OnderzoeksoutputAcademicpeer review

  1 Citaat (Scopus)
  Originele taal-2English
  Pagina's (van-tot)203-212
  Aantal pagina's10
  TijdschriftTijdschrift voor Economische en Sociale Geografie
  Volume74
  Nummer van het tijdschrift3
  DOI's
  StatusPublished - 1983

  Citeer dit