Exploring causal hypotheses: breaking with long-standing research traditions

Sacha La Bastide-Van Gemert*, Edwin van den Heuvel

*Bijbehorende auteur voor dit werk

OnderzoeksoutputAcademicpeer review

3 Citaten (Scopus)

Samenvatting

This commentary is on the original article by Faebo Larsen etal. on pages of this issue.

Originele taal-2English
Pagina's (van-tot)975-976
Aantal pagina's2
TijdschriftDevelopmental Medicine and Child Neurology
Volume55
Nummer van het tijdschrift11
DOI's
StatusPublished - nov-2013

Citeer dit