Exploring microglial functions under physiological and pathological conditions by genome-wide expression profiling

Onderzoeksoutput

1951 Downloads (Pure)

Samenvatting

Microglia zijn de immuuncellen van de hersenen en spelen een belangrijke rol in gezondheid en ziekte. Om de functie van microglia beter te begrijpen, is het essentieel om de moleculaire processen die microglia reguleren in kaart te brengen. Genen die van belang zijn voor een bepaald celtype worden afgeschreven in RNA moleculen, die op hun beurt weer worden gebruikt om eiwitten te maken. In dit proefschrift introduceren we de Glia Open Access Database (GOAD), waarmee reeds gepubliceerde RNA-expressie data toegankelijk gemaakt worden voor de onderzoekgemeenschap. Daarnaast hebben we microglia genexpressie data gegenereerd in de muis, de zebravis en de mens, om onderzoeksvragen te beantwoorden die gerelateerd zijn aan 1) de effecten van veroudering en neurodegeneratie op microglia, 2) vergelijkbaarheid tussen diermodellen, 3) de rol van microglia in hersenontwikkeling. Vergelijking van de expressie patronen van microglia uit verschillende muismodellen voor neurodegeneratieve en verouderende condities toonde aan dat deze microglia op een vergelijkbare manier zijn veranderd. Door expressie patronen van microglia uit verschillende diersoorten met elkaar te vergelijken, werd duidelijk dat gezonde microglia zeer vergelijkbaar zijn, maar dat de geactiveerde, neurodegeneratieve en verouderde microglia substanti├źle verschillen in gen expressie vertoonden. In een studie over hersenontwikkeling hebben we een subpopulatie microglia ge├»dentificeerd die factoren tot expressie brengt die mogelijk een belangrijke rol kunnen spelen in de hersenontwikkeling. Samenvattend bestaat dit proefschrift uit een aantal studies waarin gen expressie analyses gebruikt werden om meer inzicht te krijgen in de rol van microglia in gezondheid en ziekte.
Originele taal-2English
KwalificatieDoctor of Philosophy
Toekennende instantie
  • Rijksuniversiteit Groningen
Begeleider(s)/adviseur
  • Boddeke, Erik, Supervisor
  • Eggen, Bart, Co-supervisor
Datum van toekenning6-jun-2016
Plaats van publicatie[Groningen]
Uitgever
Gedrukte ISBN's978-94-6169-892-6
StatusPublished - 2016

Citeer dit