Exploring multivariate clinical chemical routine data concerning three major disease groups

Jan B. Hemel*, H. van der Voet, R. Hendriks, F.R. Hindriks, W. van der Slik

*Bijbehorende auteur voor dit werk

  OnderzoeksoutputAcademicpeer review

  Originele taal-2English
  Pagina's (van-tot)67-78
  Aantal pagina's12
  TijdschriftJournal of automatic chemistry
  Volume10
  Nummer van het tijdschrift2
  DOI's
  StatusPublished - 1988

  Citeer dit