Exploring neuropsychological effects of a self-monitoring intervention for ADHD-symptoms in school

Maruschka N. Sluiter*, Yvonne Groen, Peter de Jonge, Oliver Tucha

*Bijbehorende auteur voor dit werk

OnderzoeksoutputAcademicpeer review

3 Citaten (Scopus)
137 Downloads (Pure)
Filter
Professional or public presentation

Zoekresultaten