Exploring strategies to individualize treatment with aminoglycosides and co-trimoxazole for MDR Tuberculosis

Jacob Albert Dijkstra

  Onderzoeksoutput

  1058 Downloads (Pure)

  Samenvatting

  Minder gehoorschade door andere behandeling tbc-patienten

  Tuberculose (TB) is een infectieziekte zo oud als de mensheid. Jaarlijks overlijden nog altijd meer dan 1 miljoen mensen aan TB. TB wordt veroorzaakt door de tuberkelbacterie, Mycobacterium tuberculosis, die in de longen uitgroeit tot pulmonale tuberculose. De bacterie kan zich echter ook in andere organen nestelen. Karakteristieke symptomen van TB zijn chronisch hoesten, ernstig gewichtsverlies en nachtzweten.

  Door de complexe eigenschappen van de tuberkelbacterie is het noodzakelijk om TB gedurende zes maanden te behandelen met vier verschillende soorten antibiotica. Door toenemende resistentie van de tuberkelbacterie (multi-drug resistant TB of MDR-TB) wordt de behandeling langer: de behandelduur kan dan oplopen tot twee jaar met veel verschillende tweedelijns antibiotica.

  De aminoglycosides vormen een belangrijke groep van deze tweedelijns antibiotica. Aminoglycosides zijn berucht vanwege de bijwerkingen, vooral gehoor- en nierschade; patiënten worden vaak doof. We hebben, om dit te voorkomen, de dosering van de aminoglycosiden precies afgestemd op de individuele patiënt en de gevoeligheid van de gekweekte tuberkelbacterie. Hierdoor krijgt iedere patiënt een dosering op maat, waardoor bijwerkingen afnemen maar de effectiviteit van de behandeling wel gewaarborgd blijft.

  Daarnaast hebben wij het effect onderzocht van een oud en goedkoop antibioticum, co-trimoxazol, nu nog geen standaard in de behandeling van TB. Omdat de resistentie van de tuberkelbacterie steeds toeneemt, zijn dit soort alternatieve behandelingen nodig. We hebben daarom onderzocht welke dosering van co-trimoxazol gebruikt zou moeten worden om TB effectief te behandelen, zodat co-trimoxazol uiteindelijk een plaats in de behandeling kan krijgen voor de steeds resistenter wordende tuberkelbacterie.
  Originele taal-2English
  KwalificatieDoctor of Philosophy
  Toekennende instantie
  • Rijksuniversiteit Groningen
  Begeleider(s)/adviseur
  • van der Werf, Tjip, Supervisor
  • Kosterink, Jos, Supervisor
  • Alffenaar, Jan Willem, Co-supervisor
  Datum van toekenning18-okt.-2017
  Plaats van publicatie[Groningen]
  Uitgever
  Gedrukte ISBN's978-94-034-0040-2
  Elektronische ISBN's978-94-034-0039-6
  StatusPublished - 2017

  Citeer dit