Exploring the non-absolute nature of the right to data protection

OnderzoeksoutputAcademicpeer review

6 Citaten (Scopus)
Originele taal-2English
Pagina's (van-tot)131-143
Aantal pagina's13
TijdschriftInternational Review of Law, Computers & Technology
Volume28
Nummer van het tijdschrift2
Vroegere onlinedatum17-mrt-2013
DOI's
StatusPublished - 2014

Citeer dit