Export networking challenges and opportunities for manufacturing firms from developing countries: the case of footwear and textile manufacturing firms in Eritrea

G.T. Tsegay

Onderzoeksoutput

9616 Downloads (Pure)
Originele taal-2English
KwalificatieDoctor of Philosophy
Toekennende instantie
  • Rijksuniversiteit Groningen
Begeleider(s)/adviseur
  • Ghauri, Pervez, Supervisor
  • Karsten, Luchien, Supervisor
  • Lutz, Clemens, Supervisor
Datum van toekenning21-okt.-2003
Plaats van publicatieGroningen
Uitgever
Gedrukte ISBN's9036718988
StatusPublished - 2003

Citeer dit