Exposure-response relationships of dapagliflozin on cardiorenal risk markers and adverse events: A pooled analysis of 13 phase II/III trials

Jeroen V Koomen, Jasper Stevens, Hiddo J L Heerspink*

*Corresponding author voor dit werk

OnderzoeksoutputAcademicpeer review

6 Citaten (Scopus)
97 Downloads (Pure)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Exposure-response relationships of dapagliflozin on cardiorenal risk markers and adverse events: A pooled analysis of 13 phase II/III trials'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Pharmacology, Toxicology and Pharmaceutical Science

Keyphrases