Expression-linked demethylation of 5-methylcytosines in the chicken vitellogenin gene region

J.N.J. Philipsen*, M. Gruber, G. Ab

*Bijbehorende auteur voor dit werk

  OnderzoeksoutputAcademicpeer review

  13 Citaten (Scopus)
  Originele taal-2English
  Pagina's (van-tot)186-194
  Aantal pagina's9
  TijdschriftBiochimica et biophysica acta
  Volume826
  Nummer van het tijdschrift4
  DOI's
  StatusPublished - 18-dec-1985

  Citeer dit