Expressive Power of Abstract Meaning Representations

  OnderzoeksoutputAcademicpeer review

  18 Citaten (Scopus)
  268 Downloads (Pure)
  Originele taal-2English
  Pagina's (van-tot)527-535
  Aantal pagina's9
  TijdschriftComputational Linguistics
  Volume42
  Nummer van het tijdschrift3
  DOI's
  StatusPublished - 21-sep-2016

  Citeer dit