Extending the Scope of Highway Planning: Accessibility, Negative Externalities and the Residential Context

Taede Tillema*, Marije Hamersma, Joseph M. Sussman, Jos Arts

*Corresponding author voor dit werk

OnderzoeksoutputAcademicpeer review

17 Citaten (Scopus)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Extending the Scope of Highway Planning: Accessibility, Negative Externalities and the Residential Context'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Engineering

Computer Science

Social Sciences

Keyphrases

Psychology

Economics, Econometrics and Finance