Extension of the clinical spectrum of Danon disease

A.J. Van Der Kooi, I.M. Van Langen, E. Aronica, P.A. Van Doorn, J.H.J. Wokke, E. Brusse, C.T. Langerhorst, P. Bergin, L.R.C. Dekker, R.H. Lekanne Dit Deprez, M. De Visser

OnderzoeksoutputAcademicpeer review

22 Citaten (Scopus)
Originele taal-2English
Pagina's (van-tot)1358-1359
Aantal pagina's2
TijdschriftNeurology
Volume70
Nummer van het tijdschrift16
DOI's
StatusPublished - 1-apr-2008

Citeer dit