Extension of the PCNQM model for the calculation of electric field gradient tensors in asymmetric molecules. The carbon electric field gradient in CH3CHFCl

M. Pernpointner, P. Schwerdtfeger*

*Bijbehorende auteur voor dit werk

Onderzoeksoutput: ArticleAcademicpeer review

2 Citaten (Scopus)
Originele taal-2English
Pagina's (van-tot)141-145
Aantal pagina's5
TijdschriftChemical Physics Letters
Volume316
Nummer van het tijdschrift1-2
DOI's
StatusPublished - 7-jan.-2000

Citeer dit