External Validation of NTCP-models for Acute Coronary Events after Breast Cancer Radiotherapy

D. Spoor, F. van Leeuwen, N. Russell, N. Boekel, S. Jacob, S. Combs, K. Borm, R. Vliegenthart, G. Sikkema, M. Sijtsema, A. van der Schaaf, J. Maduro, H. Langendijk, E. Schuit, A. Crijns

Onderzoeksoutput: Meeting AbstractAcademic

Originele taal-2English
Pagina's (van-tot)S722-S723
Aantal pagina's2
TijdschriftRadiotherapy and Oncology
Volume170
StatusPublished - mei-2022

Citeer dit