Externe advisering binnen de Nederlandse overheid: Naar een empirisch en theoretisch onderbouwde onderzoeksagenda

Caspar Floris van den Berg, Arjen Schmidt, Carola van Eijk

OnderzoeksoutputAcademicpeer review

Originele taal-2Dutch
Pagina's (van-tot)17-31
Aantal pagina's15
TijdschriftBestuurskunde
Volume24
Nummer van het tijdschrift3
StatusPublished - 2015
Extern gepubliceerdJa

Citeer dit