Externe druk of innerlijke drive

Dick de Waard, Alje Kuiper, Mark de Lat, Jacqueline Hofstede, David Boekel, Douwe Jan Joustra

  OnderzoeksoutputProfessional

  133 Downloads (Pure)

  Samenvatting

  De transformatie naar een nieuwe, gezonde en volhoudbare economie is in volle
  gang. Menig MKB-bedrijf is zich al aan het oriënteren op de veranderingen die de
  nieuwe economie met zich meebrengt. Wat is het beste moment voor de MKB ondernemer om de (over-)stap te maken?
  Originele taal-2Dutch
  Aantal pagina's36
  StatusPublished - 14-mei-2021

  Citeer dit