Externe vermogensverschaffers en enquêtebevoegdheid: een reactie

J.H.M. Willems

OnderzoeksoutputAcademic

Originele taal-2Dutch
Pagina's (van-tot)122-125
Aantal pagina's4
TijdschriftTijdschrift Financiering, Zekerheden en Insolventierechtpraktijk
Volume2012
Nummer van het tijdschrift4
StatusPublished - 2012

Citeer dit