Extractive probe/TDLAS measurements of acetylene in atmospheric-pressure fuel-rich premixed methane/air flames

S Gersen, A Mokhov*, HB Levinsky

*Bijbehorende auteur voor dit werk

  OnderzoeksoutputAcademicpeer review

  17 Citaten (Scopus)
  Originele taal-2English
  Pagina's (van-tot)333-336
  Aantal pagina's4
  TijdschriftCombustion and Flame
  Volume143
  Nummer van het tijdschrift3
  DOI's
  StatusPublished - nov.-2005

  Citeer dit