Extracts from a paper laboratory: the nature of Francis Bacon's Sylva sylvarum

Doina-Cristina Rusu, Christoph Luthy

OnderzoeksoutputAcademicpeer review

6 Citaten (Scopus)
565 Downloads (Pure)
Originele taal-2English
Pagina's (van-tot)171-202
Aantal pagina's32
TijdschriftIntellectual History Review
Volume27
Nummer van het tijdschrift2
DOI's
StatusPublished - 2017
Extern gepubliceerdJa

Citeer dit