Extramedullary haematopoiesis imaging with F-18-FLT PET

Ali Agool, Rudi A. J. O. Dierckx, Joost T. M. de Wolf, Edo Vellenga, Riemer H. J. A. Slart*

*Bijbehorende auteur voor dit werk

OnderzoeksoutputAcademicpeer review

8 Citaten (Scopus)
Originele taal-2English
Pagina's (van-tot)1620-1620
Aantal pagina's1
TijdschriftEuropean Journal of Nuclear Medicine and Molecular Imaging
Volume37
Nummer van het tijdschrift8
DOI's
StatusPublished - aug-2010

Citeer dit