Extreem moelijk gedrag bij meisjes. Een descriptief onderzoek naar achtergronden en kenmerken van meisjes die in een kinderbeschermingsinrichting werden opgenomen en naar hun functioneren in de maatschappij enige jaren later

Klaas Frans

Onderzoeksoutput

230 Downloads (Pure)

Samenvatting

Dit proefschrift is een verslag van een descriptief onderzoek naar kenmerken en achtergronden van 165 meisjes, in de leeftijd varierend van 13-20 jaar, die in de periode 1968-1971 in de inrichting 'Gelders End' van de Vereniging Rekkense Inrichtingen te Rekken (Geld.) werden opgenomen. Deze meisjes gaan door voor de 'allermoeilijksten' van de Nederlandse kinderbescherming en zijn meestal in verschillende tehuizen en inrichtingen geweest. ... Zie: Samenvatting
Originele taal-2English
KwalificatieDoctor of Philosophy
Begeleider(s)/adviseur
  • Boeke, A.J.P., Supervisor, Externe Persoon
  • Jongman, Rianne, Supervisor
Uitgever
StatusPublished - 1977

Citeer dit