Extreme endurance flights by landbirds crossing the Pacific Ocean: Ecological corridor rather than barrier?

Robert E. Gill*, T. Lee Tibbitts, David C. Douglas, Colleen M. Handel, Daniel M. Mulcahy, Jon C. Gottschalck, Nils Warnock, Brian J. McCaffery, Philip F. Battley, Theunis Piersma

*Corresponding author voor dit werk

OnderzoeksoutputAcademicpeer review

398 Citaten (Scopus)

Zoekresultaten