Eyes of the Nation: Peer-to-peer Surveillance in India

Alena Kahle, Ritumbra Manuvie*

*Bijbehorende auteur voor dit werk

OnderzoeksoutputPopular

Originele taal-2English
Mijlpalentype toekennenOnline Blog
OutputmediaThe London Story
UitgeverThe London Story
StatusPublished - 27-mei-2021

Citeer dit