F. Egmond, The World of Carolus Clusius: Natural History in the Making, 1550-1610

Klaas Van Berkel*

*Bijbehorende auteur voor dit werk

  OnderzoeksoutputProfessional

  200 Downloads (Pure)
  Originele taal-2Dutch
  Pagina's (van-tot)118-120
  Aantal pagina's3
  TijdschriftBMGN-The low countries historical review
  Volume126
  Nummer van het tijdschrift4
  DOI's
  StatusPublished - 1-jan-2011

  Citeer dit