Face lift with suspension sutures - Reply

Berend van der Lei*, Michel Cromheecke, Stefan O. P. Hofer

*Bijbehorende auteur voor dit werk

OnderzoeksoutputAcademicpeer review

1 Citaat (Scopus)
Originele taal-2English
Pagina's (van-tot)677-679
Aantal pagina's3
TijdschriftPlastic and Reconstructive Surgery
Volume121
Nummer van het tijdschrift2
DOI's
StatusPublished - feb-2008

Citeer dit