Facets of Power: Politics, Profits and People in the Making of Zimbabwe's Blood Diamonds

Sarah Katz-Lavigne*

*Bijbehorende auteur voor dit werk

  OnderzoeksoutputAcademic

  5 Downloads (Pure)
  Originele taal-2English
  Pagina's (van-tot)111-113
  Aantal pagina's3
  TijdschriftCanadian journal of african studies
  Volume52
  Nummer van het tijdschrift1
  DOI's
  StatusPublished - 2018

  Citeer dit