Factorial and competitive Validity of the German Version of the Control of Allergic Rhinitis and Asthma Test ((ARAT10) - Secondary Evaluation of the EPRA-RCT (1)

M. Hayden, D. Nowak, M. Schuler, C. de Jong, K. Schultz

OnderzoeksoutputAcademic

Originele taal-2German
Pagina's (van-tot)S118-S118
Aantal pagina's1
TijdschriftPneumologie
Volume74
DOI's
StatusPublished - mrt.-2020

Citeer dit