Factors causing failure of islets in nonovergrown capsules

P De Vos*, BJ De Haan, R Van Schilfgaarde

*Bijbehorende auteur voor dit werk

OnderzoeksoutputAcademicpeer review

3 Citaten (Scopus)
Originele taal-2English
Pagina's (van-tot)496-497
Aantal pagina's2
TijdschriftTransplantation Proceedings
Volume30
Nummer van het tijdschrift2
StatusPublished - mrt-1998
Evenement6th Congress of the International-Pancreas-and-Islet-Transplant-Association - , Italy
Duur: 24-sep-199727-sep-1997

Citeer dit