Factors influencing lactose intolerance: author's reply

RJ Vonk*

*Bijbehorende auteur voor dit werk

OnderzoeksoutputAcademicpeer review

1 Citaat (Scopus)
Originele taal-2English
Pagina's (van-tot)316-316
Aantal pagina's1
TijdschriftEuropean Journal of Clinical Investigation
Volume34
Nummer van het tijdschrift4
StatusPublished - apr-2004

Citeer dit