Factors to consider when assessing the IDOCS study

Joanna Sophia J. Vinke, Michele F. Eisenga*

*Bijbehorende auteur voor dit werk

  OnderzoeksoutputAcademicpeer review

  Originele taal-2English
  Pagina's (van-tot)e638-e639
  Aantal pagina's2
  TijdschriftThe Lancet Haematology
  Volume9
  Nummer van het tijdschrift9
  DOI's
  StatusPublished - sep-2022

  Citeer dit