Factsheet Zelfregulatie VMBO

Alien van der Sluis, Remo Mombarg, Simon Leistra, Ingrid van Aart, Arjan Pruim

OnderzoeksoutputProfessional

Samenvatting

ConclusieDe interventie Goalkeeper heeft een positief effect op de ontwikkeling van de vaardigheid reflectie. Op de meeste scholen gaan docenten meer vraaggestuurd lesgeven en die vragen richten zich meer op zelfregulatie. De doorontwikkeling van Goalkeeper dient zich vooral te richten op ondersteuning van de docent om het zelfregulatieproces bij de leerlingen beter te kunnen begeleiden.
Originele taal-2English
UitgeverijHanzehogeschool Groningen
StatusPublished - 5-okt.-2017

Citeer dit