Fake news uit de Romeinse Rechtsgeschiedenis: bepalingen over bedelarij in het laat-romeinse recht

OnderzoeksoutputAcademicpeer review

18 Downloads (Pure)
Vertaalde titel van de bijdrageFake news form Roman legal history: provisions on vagrancy in late Roman law
Originele taal-2Dutch
Pagina's (van-tot)111-126
Aantal pagina's16
TijdschriftGroninger Opmerkingen en Mededelingen
Volume39
DOI's
StatusPublished - 2022

Citeer dit