False‐positive viral marker results in blood donors and their unintended consequences: P. Kiely, V.C. Hoad, E.M. Wood: P. Kiely, VC Hoad, EM Wood

Maud van Zanten*, W. Martin Smid, Peter van den Burg

*Bijbehorende auteur voor dit werk

OnderzoeksoutputAcademicpeer review

Originele taal-2English
Pagina's (van-tot)290-290
Aantal pagina's1
TijdschriftVox Sanguinis
Volume114
Nummer van het tijdschrift3
DOI's
StatusPublished - apr.-2019
Extern gepubliceerdJa

Citeer dit