Falsificationisme versus efficiënte waarheidsbenadering. Of de ironie van de list der rede

OnderzoeksoutputAcademicpeer review

156 Downloads (Pure)
Originele taal-2Dutch
Pagina's (van-tot)270 - 290
Aantal pagina's21
TijdschriftAlgemeen Nederlands tijdschrift voor wijsbegeerte
Volume4
Nummer van het tijdschrift4
StatusPublished - 1994

Citeer dit