Familial Experience With Hirschsprung's Disease Improves the Patient's Ability to Cope

Sanne J. Verkuijl*, Rob J. Meinds, Alida F. W. van der Steeg, Cornelius E. J. Sloots, Ernst van Heurn, Ivo de Blaauw, Wim G. van Gemert, Marieke J. Witvliet, Karin M. Vermeulen, Monika Trzpis, Paul M. A. Broens

*Corresponding author voor dit werk

OnderzoeksoutputAcademicpeer review

3 Citaten (Scopus)
48 Downloads (Pure)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Familial Experience With Hirschsprung's Disease Improves the Patient's Ability to Cope'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Biochemistry, Genetics and Molecular Biology

Keyphrases

Medicine and Dentistry

Pharmacology, Toxicology and Pharmaceutical Science