Family living arrangements in young adulthood: Cross–national comparative analyses

Katrin Schwanitz

  Onderzoeksoutput

  485 Downloads (Pure)

  Samenvatting

  Ik heb de gegevens van internationale volkstellingen en surveys geanalyseerd om de leefsituatie van jongvolwassenen te beschrijven en te onderzoeken in meerdere sociale contexten, vanuit het perspectief van verschillende sociale, en door rekening te houden met de variabiliteit op intra-nationaal niveau. Verschillende methoden worden gebruikt om een beter begrip van de mechanismen van cross-nationale verschillen in leefsituaties te bereiken – waaronder log-lineaire analyse, multinomiale logistische regressie, multi-level analyse, evenals event history models en sequentieanalyse. De bevindingen benadrukken dat individuele kenmerken (zoals opleidingsniveau, inkomen, voorkeuren, cohort en geslacht) wel een rol spelen bij het bepalen van de leefsituatie van jongvolwassenen, maar regionale of nationale kenmerken kunnen wel de impact van deze individuele kenmerken beinvloeden. De gepresenteerde studies laten het cruciale belang zien van een multilevel perspectief om verschillen in de leefsituatie van jongvolwassenen en de overgang van jeugd naar volwassenheid in Europa te verklaren en te begrijpen. Verklaringen die gericht zijn op macro- of microfactoren en geen rekening houden met de mogelijke wisselwerkingen tussen deze factoren, geven geen volledig beeld van de waargenomen diversiteit in leefsituaties in Europese regio's of landen. Door veel Oost-Europese landen in de verschillende analyses in dit boek op te nemen, wordt onze kennis vergroot over hoe jongvolwassenen in dit deel van Europa leven. Er was tot nu toe slechts weinig vergelijkend onderzoek naar gezinsleefsituaties in grote delen van Oost-Europa. Europese gezinsformen worden vaak beschreven in termen van een “North-South gradient”; maar we kunnen zelfs van een “North-West/South-East gradient” spreken.
  Originele taal-2English
  KwalificatieDoctor of Philosophy
  Toekennende instantie
  • Rijksuniversiteit Groningen
  Begeleider(s)/adviseur
  • Mulder, Clara H., Supervisor
  • Toulemon, L., Co-supervisor, Externe Persoon
  • Mills, Melinda, Beoordelingscommissie
  • Liefbroer, Aart, Beoordelingscommissie
  • Kreyenfeld, M., Beoordelingscommissie, Externe Persoon
  Datum van toekenning11-mei-2017
  Plaats van publicatie[Groningen]
  Uitgever
  Gedrukte ISBN's978-90-367-9748-1
  Elektronische ISBN's978-90-367-9747-4
  StatusPublished - 2017

  Citeer dit