Family Matters!

OnderzoeksoutputAcademicpeer review

Samenvatting

Tegenwoordig ligt de nadruk in de ondersteuning van kinderen en volwassenen met een verstandelijke beperking zowel thuis als uit
huis steeds meer op familiegerichte ondersteuning. Toch is er nog maar beperkt wetenschappelijk onderzoek uitgevoerd op dit gebied.
Originele taal-2Dutch
Pagina's (van-tot)301-306
Aantal pagina's6
TijdschriftNTZ Nederlands Tijdschrift voor de Zorg aan mensen met verstandelijke beperkingen
StatusPublished - 2018

Citeer dit