Family planning programme implementation: Differences in Contraceptive Prevalence Rates across Local Government Authorities in Tanzania

Mackfallen Giliadi Anasel

Onderzoeksoutput

582 Downloads (Pure)

Samenvatting

In deze studie staat de vraag centraal of wijze waarop het beleid omtrent gezinsplanning wordt geïmplementeerd geografische verschillen in het gebruik van anticonceptie in Tanzania kan verklaren.

Om deze vraag te beantwoorden is documentstudie verricht, zijn interviews gehouden en is de praktijk van zorgverlening geobserveerd. Aan de hand van deze bronnen is het proces van beleidsimplementatie, vanuit het centrale beleid, tot het lokale beleid en uiteindelijk de zorgverlening in de zorgcentra gereconstrueerd. De dataverzameling richtte zich op twee regio’s (Kilimanjaro en Mara), met een hoog respectievelijk laag gebruik van anticonceptie. In deze regio’s zijn steeds twee districten geselecteerd (Moshi Municipal Council en Moshi District Council, respectievelijk Musoma Municipal Council en Musoma District Council). In elk van de districten zijn zorgcentra geselecteerd waar de uiteindelijke zorgverlening, in de zin van voorlichting over het gebruik van anticonceptie aan de vrouwen, is gereconstrueerd.

De gegevens duiden inderdaad op een verschil ten aanzien van de implementatie van het beleid tussen de beide regio’s. Het blijken echter niet zozeer de lokale overheden te zijn die heir een belangrijke rol spelen, zoals wel was verondersteld. In praktische zin zijn het vooral de non-gouvernementele organisaties die zorgen voor implementatie van het beleid. Deze ngo’s richten zich rechtstreeks tot de zorgcentra, en voorzien in opleiding van medewerkers en verstrekken informatie in de vorm van protocollen en richtlijnen. De aandacht van de ngo’s is echter versnipperd: sommige regio’s ontvangen meer hulp en ondersteuning dan andere regio’s.

De conclusie is dat het verschil in gebruik van anticonceptie wel wordt beïnvloed door training en ondersteuning van medewerkers, maar dat de overheid daar nauwelijks aan bijdraagt. De implementatie van het beleid ten aanzien van gezinsplanning – en dus ook het gebruik van anticonceptie – is vooral afhankelijk van de ondersteuning die non-gouvernementele organisaties de zorgverleners bieden.
Originele taal-2English
KwalificatieDoctor of Philosophy
Toekennende instantie
  • Rijksuniversiteit Groningen
Begeleider(s)/adviseur
  • de Ridder, Ko, Supervisor
  • Hulst, J.R., Co-supervisor, Externe Persoon
  • Couwenberg, Oscar, Beoordelingscommissie
  • van Dijk, M.P., Beoordelingscommissie, Externe Persoon
  • Vonk, Gijsbert, Beoordelingscommissie
Datum van toekenning13-apr-2017
Plaats van publicatie[Groningen]
Uitgever
Gedrukte ISBN's978-94-91676-03-1
Elektronische ISBN's978-90-367-9721-4
StatusPublished - 2017

Citeer dit