Family planning under social competition

Vertaalde titel van de bijdrage: Optimale voortplanting in de competitieve omgeving

Onderzoeksoutput

828 Downloads (Pure)

Samenvatting

Competitie is een essentieel onderdeel van de evolutie. Dieren gaan de competitie aan om belangrijke hulpbronnen als voedsel, partners en geschikte broedplekken. Individuen met eigenschappen waardoor ze hulpbronnen beter kunnen bemachtigen relatief ten opzichte van anderen, kunnen meer nakomelingen produceren en daarmee een hogere genetische bijdrage leveren aan toekomstige generaties (fitness). Experimenteel onderzoek aan koolmezen (Parus major) toonde aan dat gezinsgrootte de kans van ouders om te overleven in gebieden met een hoge competitiedruk negatief beïnvloedde. De hypothese werd geformuleerd dat gezinsgrootte mogelijk een negatief effect heeft op het toekomstig competitief vermogen van ouders. Onder competitie zou het dus gunstiger kunnen zijn voor ouders om hun reproductieve inspanning te verlagen. De focus van mijn proefschrift was om deze hypothese experimenteel te testen in een koolmees nestkast populatie. We manipuleerden de gezinsgrootte die ouders moesten opvoeden door jongen weg te halen of toe te voegen. Vervolgens induceerden we competitie tussen de mezen in de winter voor voedsel en slaapplekken en in de daaropvolgende lente voor geschikte broedplekken. We vonden bewijs dat de gemanipuleerde gezinsgrootte een negatief effect had op de kans van ouders om 1) voedsel te verkrijgen in de winter en 2) broedplaatsen veilig voor predatie te bemachtigen in de lente. Dit bewijs is consistent met de hypothese dat gezinsgrootte het competitief vermogen van ouders negatief beïnvloedt. Mijn werk draagt bij aan ons begrip hoe sociale processen als competitie individueel reproductief gedrag kunnen beïnvloedden. Dit is essentieel om te voorspellen hoe dieren zullen reageren op veranderingen in hun ecologische omgeving.
Vertaalde titel van de bijdrageOptimale voortplanting in de competitieve omgeving
Originele taal-2English
KwalificatieDoctor of Philosophy
Toekennende instantie
  • Rijksuniversiteit Groningen
Begeleider(s)/adviseur
  • Tinbergen, Joost, Supervisor
  • Both, Christiaan, Supervisor
Datum van toekenning29-sep.-2017
Plaats van publicatie[Groningen]
Uitgever
Gedrukte ISBN's978-94-034-0027-3
Elektronische ISBN's978-94-034-0030-3
StatusPublished - 2017

Citeer dit