Far Ultraviolet Observations Of Globular Cluster 47 Tucanae

K. S. D. Boer, T. S. van Albada

OnderzoeksoutputAcademicpeer review

Originele taal-2English
Pagina's (van-tot)59-62
Aantal pagina's4
TijdschriftAstronomy & astrophysics
Volume52
Nummer van het tijdschrift1
StatusPublished - 1976

Citeer dit