FAR ULTRAVIOLET PHOTOMETRY OF GLOBULAR-CLUSTERS WITH ANS .1. 2 DIFFERENT GROUPS OF BLUE HORIZONTAL BRANCH CLUSTERS

TS VANALBADA*, KSD BOER, RJ DICKENS

*Bijbehorende auteur voor dit werk

Onderzoeksoutput: LetterAcademicpeer review

Originele taal-2English
Pagina's (van-tot)L11-L13
Aantal pagina's3
TijdschriftAstronomy & astrophysics
Volume75
Nummer van het tijdschrift3
StatusPublished - 1979

Citeer dit