FAR ULTRAVIOLET PHOTOMETRY OF GLOBULAR-CLUSTERS WITH ANS .2. ENERGY-DISTRIBUTIONS OF 27 CLUSTERS

TS VANALBADA*, KS DEBOER, RJ DICKENS

*Bijbehorende auteur voor dit werk

OnderzoeksoutputAcademicpeer review

Originele taal-2English
Pagina's (van-tot)591-606
Aantal pagina's16
TijdschriftMonthly Notices of the Royal Astronomical Society
Volume195
Nummer van het tijdschrift2
StatusPublished - 1981

Citeer dit