Farmer Talk: Facing language problems in Peru's new coffee economy

OnderzoeksoutputPopular

44 Downloads (Pure)
Originele taal-2English
Pagina's (van-tot)20-23
Aantal pagina's4
TijdschriftAnthropology News
Volume61
Nummer van het tijdschrift6
StatusPublished - 2021
Extern gepubliceerdJa

Citeer dit